Klantenservice

Vragen
We hebben getracht de producten op Organic-me.nl zo goed mogelijk te beschrijven. Mocht u echter toch nog vragen hebben, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen. En heeft u geen vraag, maar heeft u gewoon behoefte aan een goed gesprek? Ook dan staan we voor u klaar.


Klachten
Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft.
Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven.
Dit kan per e-mail, reguliere post en/of telefonisch.

Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken
en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Onze gegevens:


Organic Me
Miriam Janse
info@organic-me.nl
06-46357704


Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar Organic Me bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).


Herroeping
Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht dan moet u dit melden, binnen de bedenktermijn (Zie algemene voorwaarden), door middel van het toesturen van een modelformulier voor herroeping (zie hieronder) of op andere ondubbelzinnige wijze aan Organic-Me.nl. Dit kan per reguliere post of e-mail. Nadat wij uw herroeping ontvangen hebben, ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging. Nadat u gemeld heeft dat u een product(en) retour wil sturen, heeft u 14 dagen de tijd om de retourzending daadwerkelijk toe te sturen (zie verder 'verzenden & retourneren' over de wijze waarop u de producten retourneerd aan ons). Let op! Indien de verzegeling van de hygiënische producten verbroken is , kunt u ze niet meer retourneren.


Modelformulier voor herroeping

Aan: Organic Me

Adres: Dorpsstraat 396A, 1566BS Assendelft

E-mail: info@organic-me.nl


- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de    volgende producten: (aanduiding product)*

- herroept/herroepen*: (aanduiding factuurnummer)*

- Besteld op*/ontvangen op*: (datum bestelling of ontvangst)*

- Naam consument(en)

- Adres consument(en)

- E-mail consument(en)

- Handtekening consument(en) (alleen wanneer de herroeping op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is

Neem contact op
* Verplichte velden